Wał Miedzeszyński - rozbudowa na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z trasą ekspresową S2

Wał Miedzeszyński - rozbudowa na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z trasą ekspresową S2

Inwestycja zrealizowana została na terenie dzielnicy Wawer i dotyczy fragmentu ul. Wał Miedzeszyński o długości ok. 1000 m na odcinku od ul. Trakt Lubelski do węzła z trasą ekspresową S2 (rejon ul. Ogórkowej). Celem inwestycji było połączenie układu komunikacyjnego miasta z siecią tras ekspresowych i autostrad. 

Na przeważającej długości odcinka przeznaczonego do przebudowy ulica nie posiadała odwodnienia, chodników ani drogi rowerowej. W tym stanie droga nie zapewniała właściwych warunków dla ruchu tranzytowego oraz obsługi istniejącej w jej sąsiedztwie zabudowy. Z powodu niskiej przepustowości odcinka utrudniony jest także dojazd do miejscowości podmiejskich.

Parametry wybudowanej drogi:

-  prędkość projektowa: 70 km/h,

-  nośność nawierzchni: 115 kN/oś,

-  kategoria ruchu : KR6 (bardzo ciężki),

-  przekrój poprzeczny: 2x2 (2 jezdnie po 2 pasy ruchu na odcinkach między węzłami i skrzyżowaniami),

-  obustronne chodniki dla pieszych,

-  dwukierunkowe drogi rowerowe,

-  jezdnie lokalne obsługujące tereny przyległe.

 

W wyniku spotkania z mieszkańcami, które odbyło się 27.04.2016 r., wprowadzone zostały następujące zmiany do projektu przebudowy ul. Wał Miedzeszyński:

  • w celu poprawy obsługi komunikacyjnej terenów przyległych uległa zmianie lokalizacja wjazdu z jezdni głównej na jezdnię lokalną wschodnią. Poprzedni wjazd zlokalizowany był w rejonie nieruchomości nr 206. W obecnym rozwiązaniu projektowym wjazd znajduje się przy skrzyżowaniu z ul. Przewodową. Ponadto doprojektowany został drugi zjazd ze wschodniej drogi dojazdowej. Zjazd znajduje się w rejonie ronda z ul. Trakt Lubelski,

  • w celu poprawy obsługi komunikacyjnej terenów przyległych, po wschodniej stronie, w rejonie ronda z ul. Trakt Lubelski zaprojektowany został plac do zawracania,

  • w celu ograniczenia zajętości terenów prywatnych zrezygnowano z zaprojektowania przystanku autobusowego w ul. Przewodowej.

WYKONAWCA

SKANSKA

TERMIN REALIZACJI

2018 - 2020

KOSZT ROBÓT BUDOWLANYCH

79 mln zł

Projekt jest współfinansowany z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w ramach:
Działanie 3.1: Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T
Oś priorytetowa III: Rozwój drogowej sieci TEN-T i transportu multimodalnego

Planowany całkowity koszt realizacji projektu: 82 013 605,00 PLN
Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych: 47 427 065,93 PLN
Dofinansowanie (85% maksymalnej kwoty wydatków kwalifikowalnych) nie większe niż: 40 313 006,04 PLN

 

 

  • Inwestycje realizowane
  • Inwestycje przygotowywane
  • Inwestycje zakończone