Szerszym Wałem Miedzeszyńskim do obwodnicy

Ruszają prace nad stworzeniem koncepcji oraz dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z trasą ekspresową S2. Dokumentacja ma być gotowa w przeciągu 12 miesięcy. Jej koszt to 456,3 tys. zł. Projekt rozbudowy drogi będzie przewidywał jej dostosowanie do parametrów drogi głównej ruchu przyspieszonego i uwzględniał m.in. dodatkową jezdnię. Celem inwestycji jest przygotowanie do skomunikowania wschodnich dzielnic Warszawy z planowaną, południową obwodnicą miasta.

Warszawa ubiega się o dofinansowanie na opracowanie dokumentacji w ramach Projektu Nr - POIS.06.01.00-00-046/13 „Opracowanie dokumentacji projektów planowanych do realizacji w perspektywie finansowej UE 2014-2020”.