Wał Miedzeszyński otwarty

Dzisiaj otwarta została przebudowana ul. Wał Miedzeszyński na odcinku od ul. Trakt Lubelski do rejonu ul. Ogórkowej.  

Prace trwały od jesieni 2018 r. Na niemal kilometrowym odcinku drogi powstały jezdnie serwisowe, chodniki, drogi rowerowe i dwie jezdnie główne- każda po dwa pasy ruchu. Wybudowanych zostało m.in. siedem przystanków autobusowych, sygnalizacja świetlna i oświetlenie uliczne. Dzięki realizacji inwestycji w ul. Wał Miedzeszyński znalazła się magistrala wodociągowa o długości ok. 3 km oraz ok. 2 km kanalizacji sanitarnej i ok. 3 km kanalizacji deszczowej. Przebudowane zostały także sieci teletechniczne i gazociąg.

Wzdłuż drogi posadzono 115 drzew, głównie śliw i klonów, oraz ok. 20 tys. krzewów róży. Pozostałe ponad 6 tys. krzewów to m.in. śnieguliczka, tawuła i wiciokrzew. Wysiane zostały także trawniki i posadzone kwitnące byliny. Inwestycja objęła również nasadzenia kompensacyjne na terenie całego miasta, w ramach których posadzono 1431 drzew.

Przebudowany odcinek drogi łączy się z realizowaną przez GDDKiA inwestycją polegającą na budowie Południowej Obwodnicy Warszawy (trasa S2) i zapewni powiązanie układu komunikacyjnego miasta z siecią tras ekspresowych i autostrad.

Koszt zrealizowanej inwestycji to ok. 80 mln zł. Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odcinku od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2 dofinansowana jest ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.