Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Białołęka - rozbudowa drogi powiatowej Kąty Grodziskie na odc. ul. Zdziarska – ul. Berensona w Warszawie

Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Białołęka - rozbudowa drogi powiatowej Kąty Grodziskie na odc. ul. Zdziarska – ul. Berensona w Warszawie

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie dzielnicy Białołęka i polega na poprawie warunków ruchu w ul. Kąty Grodziskie na odcinku od ul. Zdziarskiej do ul. Berensona. Jest to odcinek drogi o długości 1700 m, którego przebudowa podniesie poziom bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz poprawi dostęp do obiektów znajdujących się wzdłuż drogi. Projektowane są też skrzyżowania drogi z ul. Stogi i Wyszkowską

Po zakończeniu inwestycji droga będzie miała jedną jezdnię zapewniającą po jednym pasie ruchu w każdym kierunku, obustronne chodniki oraz nową zieleń – 84 drzewa, 400 krzewów i trawniki. Równolegle do prac drogowych realizowane będą roboty Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji polegające na budowie w ul. Kąty Grodziskie kanalizacji ściekowej.

Inwestycja jest częścią zadania o nazwie „Poprawa układu drogowego w dzielnicy Białołęka”.

WYKONAWCA

WOD-KAN-BRUK Sp. z o.o.

TERMIN REALIZACJI

07.2023 – 2025 r.

KOSZT ROBÓT BUDOWLANYCH

35,5 mln zł

Inwestycja uzyskała dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 5 mln zł w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

  • Inwestycje realizowane
  • Inwestycje przygotowywane
  • Inwestycje zakończone