Kolejny etap przebudowy Kątów Grodziskich

Trwają prace przy przebudowie ul. Kąty Grodziskie pomiędzy ulicami Berensona i Zdziarską. Droga jest zamknięta dla ruchu, ale mieszkańcy mają zapewniony dojazd do posesji. Prace prowadzone są w zakresie przebudowy sieci infrastruktury technicznej oraz budowy kanalizacji deszczowej. W rejonie ulicy Zdziarskiej budowany jest zbiornik retencyjny. Pomiędzy ulicami Berensona i Wyszkowską wkrótce zacznie powstawać nowa jezdnia a wzdłuż niej chodniki.

Dotychczas pomiędzy ulicami Zdziarską a Stogi możliwy był ruch autobusów. Dalsza modernizacja ulicy wiąże się z koniecznością zamknięcia tego odcinka również dla transportu miejskiego. Ma to nastąpić w czwartek 4 kwietnia. Z tego powodu autobusy będą kursowały objazdami - autobusy linii 326 wrócą na swoją trasę podstawową, a linia 120 pozostanie na dotychczasowym objeździe. Zmianie ulegnie trasa linii 234. Będzie ona kursowała ulicami Juranda ze Spychowa, Ostródzką, Astrową, Skarbka z Gór, Berensona, Olsztyńską, Ostródzką, Zdziarską i Chudoby.

Na zamkniętym odcinku rozpoczną się prace przy budowie kanalizacji deszczowej, przebudowie sieci wodociągowej, teletechnicznej i elektroenergetycznej.

Przebudowywany odcinek Kątów Grodziskich ma długość 1,7 km. Pomiędzy ulicą Zdziarską a ulicą Berensona droga będzie miała jedną jezdnię zapewniającą po jednym pasie ruchu w każdym kierunku, obustronne chodniki i nowoczesne oświetlenie. Posadzone zostaną również 84 drzewa (m.in. klony i jabłonie ozdobne) oraz 400 krzewów kaliny i tawuły. Przebudowa drogi ma się zakończyć w kwietniu 2025 r. i będzie kosztowała ok. 35,5 mln zł. Inwestycja uzyskała dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 5 mln zł w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.