Ulica Kąty Grodziskie będzie wygodniejsza i bezpieczniejsza

Białołęcka ulica Kąty Grodziskie ma jedną dwupasową jezdnię oraz chodnik, który przebiega tylko po jednej stronie drogi i tylko na odcinkach sąsiadujących z istniejącą zabudową. To ma się wkrótce zmienić. Dzięki podpisanej właśnie umowie z firmą WOD-KAN-BRUK Sp. z o.o., ulica na odcinku o długości ok. 1,7 km - od ul. Zdziarskiej do ul. Berensona - stanie się bezpieczniejsza i wygodniejsza.

Prace, które ruszą w ciągu czterech miesięcy, obejmą przebudowę m.in. jezdni, chodników, przystanków autobusowych, oświetlenia i odwodnienia drogi oraz sieci: elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej i wodociągowej.

Po zakończeniu inwestycji droga będzie miała jedną jezdnię zapewniającą po jednym pasie ruchu w każdym kierunku, obustronne chodniki oraz nową zieleń – 84 drzewa, 400 krzewów i trawniki. Równolegle do prac drogowych realizowane będą roboty Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji polegające na budowie w ul. Kąty Grodziskie kanalizacji ściekowej.

Przebudowa drogi potrwa 21 miesięcy i będzie kosztowała ok. 35,5 mln zł. Inwestycja uzyskała dofinansowanie w kwocie 5 mln zł w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.