Siedem ofert w przetargu na rozbudowę ul. Kąty Grodziskie

Jeszcze w tym roku ma się rozpocząć rozbudowa ul. Kąty Grodziskie. W trwającym przetargu na wykonawcę robót budowlanych wpłynęło siedem ofert - najniższa na kwotę ok. 35,5 mln zł, najwyższa na ok. 54,4 mln zł. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi po sprawdzeniu wszystkich otrzymanych ofert. Droga ma być gotowa w ciągu 21 miesięcy od podpisania umowy z wybranym wykonawcą. Inwestycja podniesie poziom bezpieczeństwa w ruchu drogowym i poprawi dostęp do nieruchomości znajdujących się wzdłuż drogi.

Ulica Kąty Grodziskie znajduje się na terenie Białołęki i ma jedną jezdnię umożliwiającą przejazd w obydwu kierunkach. Chodnik przebiega po jednej stronie jezdni i tylko na odcinkach sąsiadujących z istniejącą zabudową. W pozostałej części droga ma pobocza gruntowe, utrudniające bezpieczne przemieszczanie się pieszych. Rozbudowa obejmie odcinek drogi o długości ok. 1,7 km - od ul. Zdziarskiej do ul. Berensona wraz ze skrzyżowaniami z ul. Stogi i Wyszkowską. Powstanie tam jedna jezdnia zapewniająca po jednym pasie ruchu w każdym kierunku. Wzdłuż jezdni pojawią się obustronne chodniki. Przebudowane zostanie także odwodnienie i oświetlenie drogi, przystanki autobusowe oraz sieci: elektroenergetyczna, telekomunikacyjna i wodociągowa. Projekt zieleni przewiduje posadzenie 84 drzew, 400 krzewów i wysianie trawników.

Równolegle prace prowadzić będzie Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji budując w ul. Kąty Grodziskie kanalizację ściekową.

Ograniczenia w ruchu spowodowane przebudową ul. Kąty Grodziskie nie będą wprowadzane do czasu zapewnienia przejezdności skrzyżowania ul. Zdziarskiej i Ostródzkiej.

Inwestycja uzyskała dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 5 mln zł w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.