Ulica Kąty Grodziskie zostanie przebudowana

Ogłosiliśmy przetarg na przebudowę ul. Kąty Grodziskie na odcinku od ul. Zdziarskiej do ul. Berensona. Inwestycja podniesie poziom bezpieczeństwa w ruchu drogowym i poprawi dostęp do nieruchomości znajdujących się wzdłuż drogi. Termin składania ofert mija 22 sierpnia 2022 r. Droga ma być gotowa w przeciągu 21 miesięcy od podpisania umowy z wybranym w przetargu wykonawcą.

Ulica Kąty Grodziskie znajduje się na terenie Białołęki i ma jedną jezdnię zapewniającą ruch w obydwu kierunkach. Chodnik przebiega po jednej stronie jezdni i tylko na odcinkach sąsiadujących z istniejącą zabudową. W pozostałej części droga ma pobocza gruntowe, utrudniające bezpieczne przemieszczanie się pieszych.

Przygotowany projekt przewiduje przebudowę ul. Kąty Grodziskie na odcinku o długości ok. 1,7 km od ul. Zdziarskiej do ul. Berensona wraz ze skrzyżowaniami z ul. Stogi i Wyszkowską. Ulica ma mieć nadal jedną jezdnię zapewniającą po jednym pasie ruchu w każdym kierunku. Wzdłuż jezdni powstaną obustronne chodniki. Przebudowane zostanie także odwodnienie i oświetlenie drogi oraz sieci: elektroenergetyczna, telekomunikacyjna i wodociągowa. Pojawi się osiem przystanków autobusowych oraz nowa zieleń – 84 drzewa, 400 krzewów i trawniki.

Równolegle realizowane będą roboty Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji polegające na budowie w ul. Kąty Grodziskie kanalizacji ściekowej, przewodów tłocznych oraz przepompowni ścieków.

Inwestycja uzyskała dofinansowanie w kwocie 5 mln zł w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.