Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Białołęka - rozbudowa drogi powiatowej Kąty Grodziskie na odc. ul. Zdziarska – ul. Berensona w Warszawie

Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Białołęka - rozbudowa drogi powiatowej Kąty Grodziskie na odc. ul. Zdziarska – ul. Berensona w Warszawie

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie dzielnicy Białołęka i polega na poprawie warunków ruchu w ul. Kąty Grodziskie na odcinku od ul. Zdziarskiej do ul. Berensona. Jest to odcinek drogi o długości 1700 m, którego przebudowa podniesie poziom bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz poprawi dostęp do obiektów znajdujących się wzdłuż drogi. Projektowane są też skrzyżowania drogi z ul. Stogi i Wyszkowską.

Droga ma mieć jedną jezdnię zapewniającą po jednym pasie ruchu w każdym kierunku. Wzdłuż jezdni projektowane są obustronne chodniki z płyt betonowych. Inwestycja jest częścią zadania o nazwie „Poprawa układu drogowego w dzielnicy Białołęka”. Budowa ul. Kąty Grodziskie ma się rozpocząć w 2022 r.

Przewidywana całkowita wartość inwestycji we wniosku o dofinansowanie z programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wynosi 15 mln zł.

Inwestycja uzyskała dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 5 mln zł w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.