Lista projektów współfinansowanych w ramach programu POIiŚ:

 

 

Podpisana umowa nr POIS.6.1.291/13-00

W dniu 26 kwietnia 2013 r. popisano umowę nr POIS.6.1.291/13-00 dotycząca przygotowania projektu indywidualnego, nr POIiŚ 6.1-39 z listy projektów indywidualnych (preumowa). W dniu 30 grudnia.2013r. została popisana umowa o dofinansowanie nr POIS.06.01.00-00-046/13-00 projektu „Opracowanie...

Czytaj więcej

Umowa o dofinansowanie dla projektu "Modernizacja Al. Jerozolimskich - budowa węzła Łopuszańska - Kleszczowa w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

W dniu 18.10.2010 r. została podpisana umowa o dofinansowanie nr POIS.06.01.00-00-014/09-00 pomiędzy Centrum Unijnych Projektów Transportowych a Beneficjentem- Miastem Stołecznym Warszawa dla projektu "Modernizacja Al. Jerozolimskich - budowa węzła Łopuszańska - Kleszczowa, w ramach Programu...

Czytaj więcej