Dofinansowanie projektu ”Modernizacja Al. Jerozolimskich – budowa węzeł Łopuszańska – Kleszczowa"

W dniu 9.02.2009 r. w ramach Priorytetu VI – Drogowa i lotnicza sieć TEN-T, Działania 6.1 – Rozwój sieci drogowej TEN-T, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska został złożony wniosek o  dofinansowanie z Funduszu Spójności w zakresie infrastruktury drogowej dla projektu ”Modernizacja Al. Jerozolimskich – budowa węzeł Łopuszańska – Kleszczowa”. Wartość całkowita projektu wynosi 281 063 645,28 PLN a kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej wynosi 236 017 441,25 PLN.