Umowa o dofinansowanie Trasy Mostu Północnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

W dniu 4 sierpnia 2010 roku pomiędzy Instytucją Wdrażającą - Centrum Unijnych Projektów Transportowych, a Beneficjentem - Miastem Stołecznym Warszawa została podpisana umowa o dofinansowanie nr POIS.08.02.00-00-034/08-00 dla projektu "Budowa Trasy Mostu Północnego od węzła z ul. Pułkową do węzła z ul. Modlińską oraz od węzła z ul. Pułkową do węzła przesiadkowego "Młociny"" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, priorytet VIII: Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe, działanie 8.2: Drogi krajowe poza siecią TEN-T.

Projekt został zakończony w 2015 roku. Wartość projektu po zakończeniu inwestycji wyniosła 1 255 264 390,70 PLN, natomiast wartość dofinansowania 741 890 541,20 PLN.