Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Priorytet: V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych

Działanie: 5.1.4 Centra przetrzymywania gatunków CITES

Nazwa projektu: "Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie"

Wartość całkowita projektu: 3,40 mln zł

Wkład m .st. Warszawy: 0,18 mln zł

Wartość dofinansowania z funduszy UE: 2,88 mln zł

Wartość dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: 0,34 mln zł

OPIS PROJEKTU

Centrum CITES pełni funkcję centrum przetrzymywania gadów i płazów objętych ochroną gatunkową oraz gatunków niebezpiecznych. W ramach projektu powstał jednokondygnacyjnym budynek z czterema wybiegami zewnętrznymi. W budynku o powierzchni około 200 m2 powstały pomieszczenia m.in. dla: płazów, małych jaszczurek i węży, dużych węży, żółwi, jaszczurek oraz pomieszczenia socjalno-techniczne.