Budowa Centrum Nauki Kopernik w Warszawie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Priorytet: XI Kultura i dziedzictwo kulturowe

Działanie: 11.2 Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym

Nazwa projektu: "Budowa Centrum Nauki Kopernik w Warszawie"

Wartość całkowita projektu: 364,8 mln zł

Wartość dofinansowania z funduszy UE: 207 mln zł.

OPIS PROJEKTU

Centrum Nauki Kopernik jest pierwszym w Polsce centrum nauki – miejscem, w którym dzieci, młodzież i dorośli mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia z różnych dziedzin wiedzy, by lepiej zrozumieć otaczający świat i zachodzące w nim zmiany. Pierwowzorem tego typu ośrodków było Exploratorium, utworzone w 1969 roku przez prof. Franka Oppenheimera w San Francisco. Ośrodki tego typu znajdują się dziś na całym świecie. W Europie Środkowo-Wschodniej centra nauki powstały na Węgrzech i w Estonii.

Na lokalizację Centrum wybrano warszawskie Powiśle, tuż nad tunelem Wisłostrady, w pobliżu Mostu Świętokrzyskiego. W nowoczesnym budynku, na powierzchni 6 000 mkw. znajdzie się kilkaset interaktywnych stanowisk do doświadczeń z różnych dziedzin wiedzy. Na wystawę stałą składa się siedem działów: Świat w ruchu, Korzenie cywilizacji, Człowiek i środowisko, Światło, Globalna wioska, Nowe technologie oraz naukowy plac zabaw dla najmłodszych.

Wokół gmachu Centrum znajduje się Park odkrywców – miejsce do przeprowadzania doświadczeń pod gołym niebem oraz dla sztuki inspirowanej tematyką naukową.