Centrum Przedsiębiorczości - Smolna

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.

Priorytet I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu”

Działanie 1.3 ”Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność gospodarczą”.

Nazwa projektu: "Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Przedsiębiorczości Smolna"

Wartość całkowita projektu: 9 338 826,00PLN

Wartość dofinansowania z funduszy UE: 8 647 324,00 PLN

OPIS PROJEKTU

W ramach projektu „Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Przedsiębiorczości Smolna”, będącego częścią strategii m. st. Warszawy związanej z tworzeniem na terenie stolicy Warszawskiej Przestrzeni Technologicznej, wybudowany został trzykondygnacyjny budynek biurowy, zlokalizowany w Warszawie przy ulicy Smolnej 4.

Celem realizacji projektu było stworzenie warunków dla przemian w środowisku gospodarczym miasta. Na terenie miasta niezbędna była instytucja, która oferowałaby merytoryczne wsparcie działającym przedsiębiorcom oraz osobom zakładającym własną firmę, organizowałaby różnego rodzaju przedsięwzięcia na rzecz lokalnych przedsiębiorców oraz pozyskiwałaby zewnętrzne źródła finansowania. Centrum Przedsiębiorczości prowadzi działalność wielokierunkową wykorzystując powołany w ramach Centrum Inkubator Przedsiębiorczości.