Centrum Kreatywności – Targowa 56

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.

Priorytet I: „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu"

Działanie 1.3 ”Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność gospodarczą”

Nazwa projektu: "Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Kreatywności Targowa".

Wartość całkowita projektu: 29 280 086,89 zł

Wartość dofinansowania z funduszy UE: 14 540 268,68 zł

OPIS PROJEKTU

W październiku 2014 r. Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta podpisał umowę z firmą Mostostal Warszawa SA na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Kreatywności Targowa 56. Budowa została zakończona w czerwcu 2016 r. Budynek frontowy oraz pięciokondygnacyjna oficyna północna zostały zaadaptowane na cele biurowo-usługowe. W miejscu rozebranej dwukondygnacyjnej oficyny południowej powstało nowe, trzykondygnacyjne skrzydło. Szklane zadaszenie dziedzińca połączyło nowo wybudowaną kamienicę południową z częścią frontową. W budynku Centrum znajdują się zróżnicowane pod względem funkcji pomieszczenia: konferencje, wystawiennicze, usługowe, socjalne, pracownie twórcze, strefa wypoczynku, zabaw dla dzieci, kawiarnia.