Muzeum Warszawskiej Pragi

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Działanie: 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym.

Wartość całkowita projektu: 35 882...

Czytaj więcej

Rewitalizacja i modernizacja budynku Teatru "Baj"

W dniu 28 lipca 2021 r. w Warszawie r. pomiędzy Zarządem Województwa Mazowieckiego a Miastem Stołecznym Warszawa podpisana została umowa nr RPMA.05.03.00-14-g844/20-00 dla projektu pn. „Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez rewitalizację i modernizację Teatru Baj w Warszawie".

Projekt...

Czytaj więcej

Modernizacja zabytkowego budynku - Pałacyk Konopackiego

W dniu 28 lipca 2021 r. w Warszawie r. pomiędzy Zarządem Województwa Mazowieckiego a Miastem Stołecznym Warszawa podpisana została umowa nr RPMA.06.02.00-14-8450/17-00 dla projektu pn. „Modernizacja zabytkowego budynku Pałacyku Konopackiego i jego otoczenia w celu aktywizacji społecznej i...

Czytaj więcej