Rewitalizacja i modernizacja budynku Teatru "Baj"

W dniu 28 lipca 2021 r. w Warszawie r. pomiędzy Zarządem Województwa Mazowieckiego a Miastem Stołecznym Warszawa podpisana została umowa nr RPMA.05.03.00-14-g844/20-00 dla projektu pn. „Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez rewitalizację i modernizację Teatru Baj w Warszawie".

Projekt...

Czytaj więcej

Modernizacja zabytkowego budynku - Pałacyk Konopackiego

W dniu 28 lipca 2021 r. w Warszawie r. pomiędzy Zarządem Województwa Mazowieckiego a Miastem Stołecznym Warszawa podpisana została umowa nr RPMA.06.02.00-14-8450/17-00 dla projektu pn. „Modernizacja zabytkowego budynku Pałacyku Konopackiego i jego otoczenia w celu aktywizacji społecznej i...

Czytaj więcej

Podpisana umowa nr POIS.6.1.291/13-00

W dniu 26 kwietnia 2013 r. popisano umowę nr POIS.6.1.291/13-00 dotycząca przygotowania projektu indywidualnego, nr POIiŚ 6.1-39 z listy projektów indywidualnych (preumowa). W dniu 30 grudnia.2013r. została popisana umowa o dofinansowanie nr POIS.06.01.00-00-046/13-00 projektu „Opracowanie...

Czytaj więcej