Gandhi - budowa ulicy

Inwestycja zrealizowana została w dzielnicy Ursynów. Polegała na budowie ul. Indiry Gandhi na odcinku 500 m - od ul. Pileckiego do ul. Płaskowickiej (do granicy budowy trasy S2, realizowanej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad).

Ulica miała nawierzchnię z płyt betonowych i kończyła się ślepo przed ul. Płaskowickiej.

ZAKRES PRAC

Wybudowana została droga składająca się z dwóch jezdni z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku, skrzyżowania z ul. Pustułeczki i Alternatywy, Polskie Drogi, Pileckiego, obustronne chodniki i drogi rowerowe.  Na odcinku pomiędzy ul. Alternatywy a ul. Polskie Drogi wyznaczone zostały  miejsca postojowe. W pasie drogowym posadzono drzewa i krzewy.

Ul. Gandhi zapewni skomunikowanie z południową obwodnicą Warszawy oraz dojazd do dwóch ważnych placówek medycznych: Centrum Hematologii i Transfuzjologii oraz Szpitala Południowego.

WYKONAWCA

Strabag

LATA REALIZACJI

2017 - 2018

KOSZT ROBÓT BUDOWLANYCH

8 mln zł

  • Inwestycje realizowane
  • Inwestycje przygotowywane
  • Inwestycje zakończone