Przetarg na budowę ul. Gandhi

Ogłosiliśmy przetarg na budowę ul. Gandhi od ul. Pileckiego do skrzyżowania z ul. Alternatywy i Pustułeczki. Zamówienie obejmuje m.in. prace drogowe, przebudowę sieci wodociągowej, elektroenergetycznej i ciepłowniczej. Wybudowane zostaną chodniki i ścieżki rowerowe, a na skrzyżowaniu z ul. Polskie Drogi powstanie rondo. Przy ocenie ofert będą brane pod uwagę dwa kryteria: cena (60%) i okres gwarancji (40%). Otwarcie ofert nastąpi 27 marca. Na realizację zadania wykonawca będzie miał 10 miesięcy od dnia podpisania umowy.