Umowa na budowę ul. Gandhi podpisana

Wiosną przyszłego roku gotowy ma być odcinek ul. I. Gandhi od ul. Pileckiego do rejonu ul. Alternatywy (granica południowej obwodnicy Warszawy). Umowa na realizację inwestycji właśnie została podpisana. Prace budowlane zrealizuje firma Strabag, która obejmie drogę ośmioletnim okresem rękojmi. Koszt robót to 8 mln zł.

Obecnie ul. I. Gandhi ma nawierzchnię z płyt betonowych i kończy się ślepo przed ul. Płaskowickiej. Projekt budowy drogi zakłada powstanie dwóch jezdni po dwa pasy ruchu, obustronnych chodników i dróg rowerowych oraz ronda na skrzyżowaniu z ul. Polskie Drogi.  Na odcinku pomiędzy ul. Alternatywy a ul. Polskie Drogi wyznaczone zostaną miejsca postojowe. W pasie drogowym posadzonych zostanie 25 nowych drzew (głównie lip) oraz ok. 4800 krzewów, m.in. irgi i berberysów.

Ul. Gandhi zapewni skomunikowanie z południową obwodnicą Warszawy oraz dojazd do dwóch ważnych placówek medycznych: Centrum Hematologii i Transfuzjologii oraz Szpitala Południowego, który powstaje w rejonie skrzyżowania z ul. Pileckiego.