Zamknięcie ul. Gandhi

Od 20 marca zamknięta dla ruchu będzie ul. Gandhi na odcinku od ul. Pileckiego do ul. Pustułeczki. Do budynków znajdujących się wzdłuż zamkniętego odcinka będzie można dojechać od ul. Alternatywy, a na skrzyżowaniu ul. Pileckiego z ul. Gandhi będzie możliwość zawrócenia. Po zlikwidowaniu starej nawierzchni z płyt, przebudowane będą urządzenia podziemne i wybudowana zostanie nowa jezdnia.