Przetarg na budowę ul. Gandhi rozstrzygnięty

Rozstrzygnęliśmy przetarg na budowę ul. Gandhi. Przy ocenie ofert pod uwagę brana była cena (60%) i okres gwarancji (40%). Najkorzystniejszą ofertę złożył Strabag z ceną 8 mln zł i 8-letnim okres rękojmi. Na budowę drogi wykonawca będzie miał 10 miesięcy od dnia podpisania umowy.