Budowa ul. Lazurowej od ul. Górczewskiej do al. Obrońców Grodna (Trasa S8)

Budowa ul. Lazurowej od ul. Górczewskiej do al. Obrońców Grodna (Trasa S8)

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie dzielnicy Bemowo i polega na przebudowie ul. Lazurowej od ul. Górczewskiej do alei Obrońców Grodna (Trasa S8) na odcinku ok. 500 m.

Realizowane prace stanowią zakończenie budowy ciągu drogowego biegnącego przez dzielnice Ursus, Włochy i Bemowo pomiędzy południową a zachodnią częścią obwodnicy Warszawy. Droga powstawała etapami. Jako pierwszy w 2013 r. wybudowany został odcinek od Al. Jerozolimskich do ul. ks. J. Chrościckiego. Następnie prace toczyły się na odcinku od ul. Chrościckiego do ul. Połczyńskiej, który był gotowy w 2015 r. Obecnie droga od Al. Jerozolimskich do ul. Połczyńskiej to al. 4 czerwca 1989 r. W 2016 r. do ruchu oddany został pierwszy przebudowany odcinek ul. Lazurowej - od ul. Połczyńskiej do ul. Sterniczej, a dwa lata później ulica była gotowa na odcinku od ul. Sterniczej do ul. Górczewskiej.

ZAKRES PRAC

Powstaną dwie jezdnie po dwa pasy ruchu. Po zakończeniu prac piesi będą mogli korzystać z chodników lub ciągów pieszo-rowerowych przebiegających po obydwu stronach drogi. Rozwiązania dla ruchu rowerowego po stronie wschodniej pojawią się pomiędzy ul. Górczewską a ul. Narwik, a po stronie zachodniej wzdłuż całego przebudowywanego odcinka ulicy. Będą to ścieżki rowerowe oraz ciągi pieszo-rowerowe. Na skrzyżowaniu z ul. Narwik zaprojektowane zostało naziemne przejście dla pieszych i przejazd rowerowy z sygnalizacją świetlną.

Rozbudowana zostanie też sieć kanalizacji deszczowej, oświetlenie uliczne i wybudowane przystanki autobusowe. W ramach inwestycji posadzone zostaną drzewa, krzewy, byliny oraz powstaną trawniki.

Inwestycja jest jednym z dwóch zadań objętych projektem pn.  „Poprawa dostępności infrastruktury sieci TEN-T w ramach węzłów drogowych dróg ekspresowych S8 i S2 w warszawskim węźle sieci bazowej TEN-T – budowa odcinków ul. Gandhi i Lazurowej”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

WYKONAWCA

SKANSKA SA

TERMIN REALIZACJI

10.2022 – 11.2023

PLANOWANY KOSZT INWESTYCJI

21,38 mln zł