Zamknięcie ul. Narwik

Na Bemowie trwa przebudowa ul. Lazurowej. Obecnie ruch odbywa się tam w jednym kierunku – od trasy S8 do ul. Górczewskiej – po nowej, otwartej w czerwcu jezdni zachodniej. Jezdnia wschodnia jest w trakcie budowy. Aby wykonać wyspę dzielącą jezdnie, próg zwalniający i ułożyć nawierzchnię w rejonie skrzyżowania ul. Lazurowej z ul. Narwik konieczne jest zamknięcie wschodniego wlotu ul. Narwik. Nastąpi to w środę 13 września, około godziny 7.00. Kierowcy jadący ulicą Lazurową nie będą mogli skręcić w lewo w ulicę Narwik, natomiast wyjazd z zachodniej części ulicy Narwik będzie możliwy wyłącznie w prawo, w stronę ulicy Górczewskiej.

Objazd poprowadzi ulicami Górczewską, Powstańców Śląskich i Pełczyńskiego.

Otwarcie wschodniej części ul. Narwik ma nastąpić w ostatnim tygodniu września. Ulica Lazurowa na odcinku od ul. Górczewskiej do Trasy S8 będzie gotowa w listopadzie.

Inwestycja jest jednym z dwóch zadań objętych projektem pn. „Poprawa dostępności infrastruktury sieci TEN-T w ramach węzłów drogowych dróg ekspresowych S8 i S2 w warszawskim węźle sieci bazowej TEN-T – budowa odcinków ul. Gandhi i Lazurowej”, który jest planowany do współfinansowania przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.