Przetarg na rozbudowę ul. Lazurowej

Do 22 lipca czekamy na oferty firm zainteresowanych wykonaniem robót związanych z rozbudową ul. Lazurowej od ul. Górczewskiej do Alei Obrońców Grodna (Trasa S8). Długość odcinka to ok. 470 m.
 
Ulica ma być drogą dwujezdniową z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku, chodnikami i ścieżką rowerową. Na skrzyżowaniu z ul. Narwik powstanie naziemne przejście dla pieszych z sygnalizacją świetlną. Prace budowlane potrwają 13 miesięcy.


Inwestycja jest jednym z dwóch zadań objętych projektem pn. „Poprawa dostępności infrastruktury sieci TEN-T w ramach węzłów drogowych dróg ekspresowych S8 i S2 w warszawskim węźle sieci bazowej TEN-T – budowa odcinków ul. Gandhi i Lazurowej”, który ubiega się o dofinansowanie przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 r.