Lazurowa zostanie przebudowana

Podpisaliśmy umowę na przebudowę ul. Lazurowej od ul. Górczewskiej do al. Obrońców Grodna. Prace potrwają 13 miesięcy i zrealizuje je firma SKANSKA S.A. Ich koszt to ok. 17,8 mln zł. Inwestycja stanowi ostatni etap budowy ciągu drogowego łączącego Al. Jerozolimskie z trasą S8

Przeznaczony do przebudowy odcinek ul. Lazurowej ma długość ok. 500 m. Powstaną na nim dwie jezdnie po dwa pasy ruchu. Po zakończeniu prac piesi będą mogli korzystać z chodników lub ciągów pieszo-rowerowych przebiegających po obydwu stronach drogi. Rozwiązania dla ruchu rowerowego po stronie wschodniej pojawią się pomiędzy ul. Górczewską a ul. Narwik, a po stronie zachodniej wzdłuż całego przebudowywanego odcinka ulicy. Będą to ścieżki rowerowe oraz ciągi pieszo-rowerowe. Na skrzyżowaniu z ul. Narwik zaprojektowane zostało naziemne przejście dla pieszych i przejazd rowerowy z sygnalizacją świetlną. Rozbudowana zostanie też sieć kanalizacji deszczowej, oświetlenie uliczne i wybudowane przystanki autobusowe. W ramach inwestycji posadzonych ma być 95 drzew. Pojawią się także nowe krzewy, byliny oraz trawniki.

Rozbudowa ul. Lazurowej od ul. Górczewskiej do alei Obrońców Grodna (Trasa S8) stanowi zakończenie budowy ciągu drogowego biegnącego przez dzielnice Ursus, Włochy i Bemowo pomiędzy południową a zachodnią częścią obwodnicy Warszawy. Droga powstawała etapami. Jako pierwszy w 2013 r. wybudowany został odcinek od Al. Jerozolimskich do ul. ks. J. Chrościckiego. Następnie prace toczyły się na odcinku od ul. Chrościckiego do ul. Połczyńskiej, który był gotowy w 2015 r. Obecnie droga od Al. Jerozolimskich do ul. Połczyńskiej to al. 4 czerwca 1989 r. W 2016 r. do ruchu oddany został pierwszy przebudowany odcinek ul. Lazurowej - od ul. Połczyńskiej do ul. Sterniczej, a dwa lata później ulica była gotowa na odcinku od ul. Sterniczej do ul. Górczewskiej.

Inwestycja jest jednym z dwóch zadań objętych projektem pn.  „Poprawa dostępności infrastruktury sieci TEN-T w ramach węzłów drogowych dróg ekspresowych S8 i S2 w warszawskim węźle sieci bazowej TEN-T – budowa odcinków ul. Gandhi i Lazurowej”, który jest planowany do współfinansowania przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.