Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. 1. Praskiego Pułku w połączeniu z drogą wojewódzką nr 637 - ul. Okuniewską

Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. 1. Praskiego Pułku w połączeniu z drogą wojewódzką nr 637 - ul. Okuniewską

Inwestycja zlokalizowana jest w dzielnicy Wesoła i polega na likwidacji przejazdu kolejowego w ul. 1. Praskiego Pułku oraz budowie tunelu drogowego pod linią kolejową nr 2 Warszawa Zachodnia-Terespol. Istniejące rondo przy ul. Okuniewskiej z ul. Plac Wojska Polskiego zostanie przesunięte w kierunku północnym.

W dniu 29.11.2016 r. podpisana została pomiędzy PKP PLK S.A. a miastem stołecznym Warszawa umowa w sprawie ustalenia zasad współpracy i finansowania budowy dróg zlokalizowanych w dzielnicach Rembertów i Wesoła na terenie m. st. Warszawy wraz z budową dwupoziomowych skrzyżowań na linii kolejowej nr 2 Warszawa Zachodnia – Terespol.

Plany sytuacyjne, które stanowić będą podstawę dalszych prac projektowych, powstały w ramach Studium Wykonalności modernizacji i rozbudowy Warszawskiego Węzła Kolejowego (opracowanie listopad 2010 r.). Dla tych rozwiązań PKP PLK S.A. uzyskało decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 03.04.2012 r.

Inwestycje realizowane będą w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Obowiązująca Wieloletnia Prognoza Finansowa przewiduje środki na inwestycję na lata 2016-2024 r.

  • Inwestycje realizowane
  • Inwestycje przygotowywane
  • Inwestycje zakończone