Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. 1. Praskiego Pułku w połączeniu z drogą wojewódzką nr 637 - ul. Okuniewską

Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. 1. Praskiego Pułku w połączeniu z drogą wojewódzką nr 637 - ul. Okuniewską

Inwestycja zlokalizowana jest w dzielnicy Wesoła i polega na likwidacji przejazdu kolejowego w ul. 1. Praskiego Pułku oraz budowie tunelu drogowego pod linią kolejową nr 2 Warszawa Zachodnia-Terespol.

Plany sytuacyjne, które były podstawą prac projektowych, powstały w ramach Studium Wykonalności modernizacji i rozbudowy Warszawskiego Węzła Kolejowego. Dla tych rozwiązań PKP PLK SA uzyskały w 2012 r. decyzję środowiskową, którą następnie przepisały w części dotyczącej tunelu na m.st. Warszawę.

Zaprojektowanym tunelem przebiegnie jednojezdniowa droga o dwóch pasach ruchu, wzdłuż której znajdzie się jednostronny chodnik i ścieżka rowerowa. Zaprojektowano również wyjścia i windy prowadzące z tunelu na perony kolejowe oraz przystanek autobusowy przy ul. Okuniewskiej. Na skrzyżowaniu ul. 1 Praskiego Pułku i ul. Sikorskiego powstanie rondo. W związku z dużymi różnicami w poziomie terenu zlikwidowane zostanie połączenie ul. Miłej z ul. 1 Praskiego Pułku. Wyjazd z ul. Miłej odbywać się będzie poprzez zaprojektowany łącznik drogowy z ul. Bartosza Głowackiego. Po północnej stronie linii kolejowej znajdą się dwa ronda. Pierwsze z nich będzie umożliwiało skomunikowanie przebiegającej tunelem ul. 1 Praskiego Pułku z osiedlem Plac Wojska Polskiego. Z ronda będzie także prowadził łącznik do ul. Okuniewskiej i zaprojektowanego tam drugiego ronda. Przy ul. Okuniewskiej wybudowane będą przystanki autobusowe, ciągi piesze i windy. Po wschodniej stronie tunelu przewidziana została pętla autobusowa, na której będzie można zorganizować dodatkowy przystanek. Pętla będzie miała połączenie z ul. Okuniewską.

Wieloletnia Prognoza Finansowa m.st. Warszawy przewiduje środki na realizację inwestycji do roku 2027. Inwestycja ma być realizowana, w tym finansowana, wspólnie przez m.st. Warszawę oraz PKP PLK SA.

  • Inwestycje realizowane
  • Inwestycje przygotowywane
  • Inwestycje zakończone