Budowa ciągu ulic - Codziennej, Łokietka, Pratulińskiej (od ul. Młodzieńczej do ul. Handlowej)

Budowa ciągu ulic - Codziennej, Łokietka, Pratulińskiej (od ul. Młodzieńczej do ul. Handlowej)

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie dzielnicy Targówek.

Celem inwestycji jest poprawa warunków ruchu drogowego w rejonie Zacisza. Planowana jest budowa drogi gminnej nr 640037W - ul. Codziennej na odcinku od ul. Młodzieńczej do ul. Rolanda / Spójni; budowa drogi gminnej nr 640052W - ul. Figara na odcinku od ul. Czerwonej Jarzębiny do mostu nad Kanałem Bródnowskim (bez mostu); budowa drogi gminnej nr 640275W - ul. Władysława Łokietka na odcinku od mostu nad Kanałem Bródnowskim (bez mostu) do projektowanej ul. Nowo - Trockiej (bez skrzyżowania).  
Łączna długość inwestycji to ok. 1,5 km. Z opracowania wyłączone zostanie skrzyżowanie ul. Nowotrockiej z ul. Władysława Łokietka, które zostanie opracowane w ramach budowy ul. Nowotrockiej - odcinek od ul. Św. Wincentego do ul. Radzymińskiej.

W ramach przedsięwzięcia przewiduje się budowę jednojezdniowej drogi klasy zbiorczej (Z) z dwoma pasami ruchu, po jednym w każdym kierunku (1x2). W ul. Łokietka na odcinku od ul. Gilarskiej do
ul. Jórskiego przeanalizowana została możliwość wprowadzenia ruchu jednokierunkowego. Liczba pasów ruchu w rejonie skrzyżowań dostosowana będzie do przewidywanych potrzeb. W ramach zadania powstaną obustronne chodniki dla pieszych oraz jednostronna dwukierunkowa ścieżka rowerowa. Nastąpi też przebudowa skrzyżowań oraz infrastruktury kolidującej z planowaną drogą.

Obowiązująca Wieloletnia Prognoza Finansowa przewiduje środki na inwestycję na lata 2021-2024 r.

  • Inwestycje realizowane
  • Inwestycje przygotowywane
  • Inwestycje zakończone