Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. zł

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: " Rozbudowa i modernizacja budynków SOSW dla Dzieci Słabowidzących nr 8 w Warszawie wraz z zagospodarowaniem terenu"

Nr postępowania RZP-II-WI/27/ZPIK/2022
Tytuł Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: " Rozbudowa i modernizacja budynków SOSW dla Dzieci Słabowidzących nr 8 w Warszawie wraz z zagospodarowaniem terenu"
Wartość (limit)
Termin składania ofert 17-10-2022
Data ogłoszenia:
Rodzaj:
Roboty Budowlane

Czytaj więcej

Zapr. i wyk. zabezpieczenia kanału klasy pierwszej zlokalizowanego na pl. Na Rozdrożu w Warszawie na odcinku od komory 1887 do komory 1779 w ramach zad. inw. pn.: Budowa pomnika Bitwy Warszawskiej 1920 – część II

Nr postępowania RZP-II-WI/28/ZPIK/2022
Tytuł Zaprojektowanie i wykonanie zabezpieczenia kanału klasy pierwszej zlokalizowanego na pl. Na Rozdrożu w Warszawie na odcinku od komory 1887 do komory 1779 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa pomnika Bitwy Warszawskiej 1920 – część II”.
Wartość (limit)
Termin składania ofert 22-09-2022
Data ogłoszenia:
Rodzaj:
Roboty Budowlane

Czytaj więcej