Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. zł

wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku przy ul. Rzymowskiego 36 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 85” w Warszawie.

Nr postępowania RZP-II-WI/40/ZPIK/2022
Tytuł Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku przy ul. Rzymowskiego 36 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 85” w Warszawie.
Wartość (limit)
Termin składania ofert 23-01-2023
Data ogłoszenia:
Rodzaj:
Roboty Budowlane

Czytaj więcej

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i modernizacja budynków SOSW dla Dzieci Słabowidzących nr 8 w Warszawie wraz z zagospodarowaniem terenu”.

Nr postępowania RZP-II-WI/36/ZPIK/2022
Tytuł Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i modernizacja budynków SOSW dla Dzieci Słabowidzących nr 8 w Warszawie wraz z zagospodarowaniem terenu”.
Wartość (limit)
Termin składania ofert 20-01-2023
Data ogłoszenia:
Rodzaj:
Roboty Budowlane

Czytaj więcej