Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. zł

Wykonanie inwentaryzacji układu zasilania obiektów w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym i sporządzenie analizy układu zasilania obiektów w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym.

Nr postępowania RZP-II-WB/1/ZPIK/2022
Tytuł Wykonanie inwentaryzacji układu zasilania obiektów w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym i sporządzenie analizy układu zasilania obiektów w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym.
Wartość (limit)
Termin składania ofert 09-08-2022
Data ogłoszenia:
Rodzaj:
Usługi

Czytaj więcej

Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku przy ul. Ogrodowej 28/30 – prace przygotowawcze”.

Nr postępowania RZP-II-WI/18/ZPIK/2022
Tytuł Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku przy ul. Ogrodowej 28/30 – prace przygotowawcze”.
Wartość (limit)
Termin składania ofert 12-09-2022
Data ogłoszenia:
Rodzaj:
Usługi

Czytaj więcej

Dostawa dwutłokowego wstrzykiwacza automat. do podawania dożylnego środków kontrastowych w badaniach metodą rezonansu magnet. ze wzmocnieniem kontrastowym w ramach zad. inw. pn. „Budowa Szpitala Południowego”.

Nr postępowania RZP-II-WI/13/ZPIK/2022
Tytuł Dostawa dwutłokowego wstrzykiwacza automatycznego do podawania dożylnego środków kontrastowych w badaniach metodą rezonansu magnetycznego ze wzmocnieniem kontrastowym w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Szpitala Południowego”.
Wartość (limit)
Termin składania ofert 01-08-2022
Data ogłoszenia:
Rodzaj:
Dostawy

Czytaj więcej