Szczegóły

Opracowanie wielowariantowej koncepcji programowej budowy obwodnicy śródmiejskiej na odc. od Ronda Wiatraczna do Ronda „Żaba”.

Informujemy, że w Stołecznym Zarządzie Rozbudowy Miasta postępowania o udzielenie zamówień publicznych prowadzone są z wykorzystaniem platformy zakupowej e-Zamawiający, pod linkiem: https://szrm.ezamawiajacy.pl.

Platforma zakupowa jest elektronicznym narzędziem służącym do komunikacji elektronicznej pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. Zachęcamy wszystkich wykonawców zainteresowanych udziałem w zamówieniach do bezpłatnej rejestracji na platformie zakupowej. Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu przetargowym, mają możliwość pobrania instrukcji korzystania z platformy zakupowej, znajdującej się w zakładce: „Regulacje i procedury procesu zakupowego” na platformie, pod adresem: https://szrm.ezamawiajacy.pl

Wykonawca, zainteresowany udziałem w postępowaniu musi posiadać aktywne konto na portalu oneplace.marketplanet.pl. Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie https://szrm.ezamawiajacy.pl lub https://oneplace.marketplanet.pl.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, w szczególności: z założeniem konta, zalogowaniem się na konto, złożeniem ofert, komunikacją z zamawiającym za pośrednictwem konta, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma zakupowa Marketplanet +48 22 257 22 23 , e-mail: oneplace@marketplanet.pl w godz 9:00-17:00.

Nr postępowania RZP/PW/2/2024
Tytuł Opracowanie wielowariantowej koncepcji programowej budowy obwodnicy śródmiejskiej na odc. od Ronda Wiatraczna do Ronda „Żaba”, w tym etap II odc. od ul. Radzymińskiej (bez węzła) do Ronda „Żaba” (z węzłem) w ramach zadania inwestycyjnego pn. ”Budowa obwodnicy śródmiejskiej na odc. od Ronda Wiatraczna do Ronda "Żaba" - odc. od ul. Radzymińskiej do Ronda "Żaba"- prace przygotowawcze”.
Wartość (limit)
Termin składania ofert 02-04-2024
Data ogłoszenia 19-02-2024
Rodzaj Usługi