Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. zł

Dostawa dwutłokowego wstrzykiwacza automatycznego do podawania dożylnego środków kontrast.w bad metodą rezonansu magnet. ze wzmocn.kontrast. w ramach zad.inwest. pn.: Budowa Szpitala Południowego.

Nr postępowania RZP-II-WI/33/ZPIK/2022
Tytuł Dostawa dwutłokowego wstrzykiwacza automatycznego do podawania dożylnego środków kontrast.w bad metodą rezonansu magnet. ze wzmocn.kontrast. w ramach zad.inwest. pn.: Budowa Szpitala Południowego.
Wartość (limit)
Termin składania ofert 14-12-2022
Data ogłoszenia:
Rodzaj:
Dostawy

Czytaj więcej

Sprzątanie powierzchni wew., zew. i pielęgnacja zieleni oraz w okresie zimowym odśnieżanie ciągów komunikacyjnych pieszych, parkingu i zjazdu do garażu - nieruchomości przy ul. Senatorskiej 29/31 w Warszawie

Nr postępowania RZP-II-WB/3/ZPIK/2022
Tytuł Sprzątanie powierzchni wewnętrznych, zewnętrznych i pielęgnacja zieleni oraz w okresie zimowym odśnieżanie ciągów komunikacyjnych pieszych, parkingu i zjazdu do garażu - nieruchomości przy ul. Senatorskiej 29/31 w Warszawie
Wartość (limit)
Termin składania ofert 17-11-2022
Data ogłoszenia:
Rodzaj:
Usługi

Czytaj więcej

Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót mających na celu usunięcie uszkodzeń skarp nasypów drogowych w ulicy Żołnierskiej w Warszawie.

Nr postępowania Nr procedury: RZP-II-WI/34/ZPIL/2022
Tytuł Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót mających na celu usunięcie uszkodzeń skarp nasypów drogowych w ulicy Żołnierskiej w Warszawie oraz wykonanie robót zapobiegających ich powstawaniu w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja ciągu ulic Marsa – Żołnierska odc. węzeł Marsa – granica miasta – etap II, część II”.
Wartość (limit)
Termin składania ofert 18-11-2022
Data ogłoszenia:
Rodzaj:
Roboty Budowlane

Czytaj więcej