Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. zł

Opracowanie projektu budowlanego i projektów wykonawczych wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych niezbędnych do rozbudowy drogi powiatowej – ul. Bartyckiej.

Nr postępowania RZP-II-WI/5/ZPIL/2023
Tytuł Opracowanie projektu budowlanego i projektów wykonawczych wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych niezbędnych do rozbudowy drogi powiatowej – ul. Bartyckiej na odcinku ul. Czerniakowska – ul. Gościniec oraz przebudowy ul. Nadrzecznej na odcinku ul. Gościniec ul. Bananowa w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa ul. Bartyckiej na odc. Czerniakowska – Gościniec – część 2 oraz opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej w ul. Bartyckiej i ul. Nadrzecznej na terenie dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Wartość (limit)
Termin składania ofert 05-06-2023
Data ogłoszenia:
Rodzaj:
Usługi

Czytaj więcej

Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót mających na celu usunięcie uszkodzeń skarp nasypów drogowych w ulicy Żołnierskiej w Warszawie.

Nr postępowania RZP-II-WI/2/ZPIL/2023
Tytuł Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót mających na celu usunięcie uszkodzeń skarp nasypów drogowych w ulicy Żołnierskiej w Warszawie oraz wykonanie robót zapobiegających ich powstawaniu w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja ciągu ulic Marsa – Żołnierska odc. węzeł Marsa – granica miasta – etap II, część II”.
Wartość (limit)
Termin składania ofert 15-05-2023
Data ogłoszenia:
Rodzaj:
Roboty Budowlane

Czytaj więcej

Opracowanie projektu budowlanego i projektów wykonawczych wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych niezbędnych dla realizacji zadania inwestycyjnego pn. rozbudowa ul. Karczunkowskiej.

Nr postępowania RZP-II-WI/ZPIL/2023
Tytuł Opracowanie projektu budowlanego i projektów wykonawczych wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych niezbędnych dla realizacji zadania inwestycyjnego pn. rozbudowa ul. Karczunkowskiej na odcinku od ul. Puławskiej do granicy miasta – prace przygotowawcze wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.
Wartość (limit)
Termin składania ofert 21-04-2023
Data ogłoszenia:
Rodzaj:
Usługi

Czytaj więcej

wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku przy ul. Rzymowskiego 36 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 85” w Warszawie.

Nr postępowania RZP-II-WI/40/ZPIK/2022
Tytuł Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku przy ul. Rzymowskiego 36 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 85” w Warszawie.
Wartość (limit)
Termin składania ofert 23-01-2023
Data ogłoszenia:
Rodzaj:
Roboty Budowlane

Czytaj więcej