Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. zł

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu linii kolejowej nr 2 Warszawa Zachodnia – Terespol wraz z budową układu drogowego w dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Nr postępowania RZP/PW/9/2024
Tytuł Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu linii kolejowej nr 2 Warszawa Zachodnia – Terespol wraz z budową układu drogowego w dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
Wartość (limit)
Termin składania ofert 02-04-2024
Data ogłoszenia:
Rodzaj:
Usługi

Czytaj więcej

Opracowanie wielowariantowej koncepcji programowej budowy obwodnicy śródmiejskiej na odc. od Ronda Wiatraczna do Ronda „Żaba”.

Nr postępowania RZP/PW/2/2024
Tytuł Opracowanie wielowariantowej koncepcji programowej budowy obwodnicy śródmiejskiej na odc. od Ronda Wiatraczna do Ronda „Żaba”, w tym etap II odc. od ul. Radzymińskiej (bez węzła) do Ronda „Żaba” (z węzłem) w ramach zadania inwestycyjnego pn. ”Budowa obwodnicy śródmiejskiej na odc. od Ronda Wiatraczna do Ronda "Żaba" - odc. od ul. Radzymińskiej do Ronda "Żaba"- prace przygotowawcze”.
Wartość (limit)
Termin składania ofert 02-04-2024
Data ogłoszenia:
Rodzaj:
Usługi

Czytaj więcej