Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. zł

Opracowanie projektu budowlanego i projektów wykonawczych wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych niezbędnych do budowy ul. Ciszewskiego na odcinku od ul. Kiedacza do al. Rzeczypospolitej

Nr postępowania RZP-II-WI/18/ZPIL/2023
Tytuł Opracowanie projektu budowlanego i projektów wykonawczych wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych niezbędnych do budowy ul. Ciszewskiego na odcinku od ul. Kiedacza do al. Rzeczypospolitej w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa ul. Ciszewskiego na odcinku ul. Kiedacza - al. Rzeczypospolitej - prace przygotowawcze.
Wartość (limit)
Termin składania ofert 05-10-2023
Data ogłoszenia:
Rodzaj:
Usługi

Czytaj więcej

Wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 898 – ul. 3 Maja i ul. Arkuszowej z drogą powiatową nr 5587W – ul. Estrady.

Nr postępowania RZP_II_WI/17/ZPIL/2023
Tytuł Wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 898 – ul. 3 Maja i ul. Arkuszowej z drogą powiatową nr 5587W – ul. Estrady.
Wartość (limit)
Termin składania ofert 14-09-2023
Data ogłoszenia:
Rodzaj:
Roboty Budowlane

Czytaj więcej

Dostawa i montaż wyposaż. kuchni, zaplecza restaurac. i pom. soc. (...) w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16 - etap II - część 1”.

Nr postępowania RZP-II-WI/15/ZPIK/2023
Tytuł Dostawa i montaż wyposażenia kuchni, zaplecza restauracyjnego i pomieszczeń socjalnych personelu obsługującego stołówkę w budynku przy ul. Markowskiej 16 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16 - etap II - część 1”.
Wartość (limit)
Termin składania ofert 04-07-2023
Data ogłoszenia:
Rodzaj:
Dostawy

Czytaj więcej

Budowa dwupoziomowego skrzyżowania w miejsce likwidowanego przejazdu kolejowego w ciągu linii kolejowej nr 2 wraz z budową układu drogowego - ul. Chełmżyńska

Nr postępowania RZP-II-WI/4/ZPIK/2023
Tytuł Budowa dwupoziomowego skrzyżowania w km 9,420 w miejsce likwidowanego przejazdu kolejowego w ciągu linii kolejowej nr 2 Warszawa Zachodnia – Terespol wraz z budową układu drogowego w dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Chełmżyńskiej w Warszawie wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Rembertów i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn”
Wartość (limit)
Termin składania ofert 11-09-2023
Data ogłoszenia:
Rodzaj:
Roboty Budowlane

Czytaj więcej

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad robotami budowlanymi związanymi z: - poprawą układu drogowego w Dzielnicy Białołęka.

Nr postępowania RZP-II-WI/8/ZPIL/2023
Tytuł Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad robotami budowlanymi związanymi z: - poprawą układu drogowego w Dzielnicy Białołęka – rozbudowa drogi powiatowej Kąty Grodziskie na odc. ul. Zdziarska – ul. Berensona w Warszawie (budowa SZRM); - budową kanalizacji ściekowej z uwzględnieniem nowego układu drogowego w ulicy Kąty Grodziskie na terenie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy (budowa MPWiK).
Wartość (limit)
Termin składania ofert 22-05-2023
Data ogłoszenia:
Rodzaj:
Usługi

Czytaj więcej