Szczegóły

Dostawa myjni i regałów magazynowych na bloki operacyjne w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Szpitala Południowego"

Nr postępowania RZP-I-WI/21/ZPIK/2022
Tytuł Dostawa myjni i regałów magazynowych na bloki operacyjne w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Szpitala Południowego"
Wartość (limit)
Termin składania ofert 19-08-2022
Data ogłoszenia 16-08-2022
Rodzaj Dostawy