Szczegóły

Wykonanie analizy techniczno - ekonomicznej rozbudowy instalacji fotowoltaicznej w modernizowanym Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt

Nr postępowania RZP-I-WI/8/ZPIK/2023
Tytuł Wykonanie analizy techniczno - ekonomicznej rozbudowy instalacji fotowoltaicznej w modernizowanym Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w ramach zadania pn.”Wykonanie inwentaryzacji układu zasilania obiektów na terenie Schroniska na Paluchu im. Jana Lityńskiego”.
Wartość (limit)
Termin składania ofert 20-04-2023
Data ogłoszenia 04-04-2023
Rodzaj Usługi