Szczegóły

Świadczenie usługi dzierżawy ciemnych włókien światłowodowych 1J dla budynku SZRM na ul. Senatorskiej 29/31 w Warszawie

Nr postępowania RZP-I-WB/88/EFZ2/2022
Tytuł Świadczenie usługi dzierżawy ciemnych włókien światłowodowych 1J w relacjach: od budynku przy ul. Senatorskiej 29/31 w Warszawie do budynku Nowogrodzkiej 43 w Warszawie i od budynku przy ul. Senatorskiej 29/31 do budynku przy ul. Młynarskiej 43/45 w Warszawie na potrzeby teletransmisji danych przy wykorzystaniu szkieletu metropolitarnej sieci światłowodowej MAN przez okres 36 miesięcy.
Wartość (limit)
Termin składania ofert 16-09-2022
Data ogłoszenia 12-09-2022
Rodzaj Usługi