Szczegóły

Zakup aktualizacji programu kosztorysowego Norma Pro na Normę Expert dla 17 stanowisk wraz z rocznymi abonamentami

Nr postępowania RZP-I-WB/138/EFZ1/2022
Tytuł Zakup aktualizacji programu kosztorysowego Norma Pro na Normę Expert dla 17 stanowisk wraz z rocznym abonamentem Buduj z Głową, rocznym dostępem do bazy cenowej INTERCENBUD oraz rocznym modułem zdalnej pracy do programu Norma Expert dla 6 stanowisk.
Wartość (limit)
Termin składania ofert 08-12-2022
Data ogłoszenia 01-12-2022
Rodzaj Usługi