Rewitalizacja i modernizacja budynku Teatru "Baj"

W dniu 28 lipca 2021 r. w Warszawie r. pomiędzy Zarządem Województwa Mazowieckiego a Miastem Stołecznym Warszawa podpisana została umowa nr RPMA.05.03.00-14-g844/20-00 dla projektu pn. „Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez rewitalizację i modernizację Teatru Baj w Warszawie".

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe.

Tytuł projektu: „Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez rewitalizację i modernizację Teatru Baj w Warszawie”

Wartość projektu: 26 406 465,74 zł

Wkład m.st. Warszawy: 25 407 674,16 zł

Wartość dofinansowania: 998 791,58 zł

 

OPIS PROJEKTU:

 

Inwestycja zlokalizowana jest w dzielnicy Praga-Północ.

Założeniem rewitalizacji był powrót do budynku przy Jagiellońskiej 28, Teatru Baj i Przedszkola, tak by funkcjonowały w dwóch odrębnych strefach. Teatr zajmuje powierzchnię centralną od ulicy Jagiellońskiej oraz piętro 4 i poddasze w części prostopadłej do Teatru (południowo-wschodniej). Teatr ma dwie nowoczesne sale widowiskowe. Salę główną na piętrze ze 180 miejscami na widowni i ruchomą sceną oraz salę kameralną na trzecim piętrze, przeznaczoną dla grup po 25 osób. Odnowione zostało wejście do teatru od strony frontowego dziedzińca. W przestronnym holu znajdują się kasa biletowa, szatnia, portiernia i łazienki. Na drugim piętrze przewidziano przestrzeń wystawowo-edukacyjną z Muzeum Lalek. Zaplecze techniczne oraz garderoby ulokowane zostały na parterze, a powierzchnie magazynowe zaprojektowano na poziomie -1. Piętro 4 południowo-wschodniej części budynku przeznaczono na pomieszczenia administracyjno-biurowe. Na poddaszu zaś przewidziano część techniczną i plastyczną pracownię tworzenia dekoracji teatralnych. Teatr zajmuje powierzchnię użytkową netto ok 2 500 m².

Przedszkole nr 163 zajmuje pomieszczenia usytuowane na czterech kondygnacjach skrzydła południowo-wschodniego. Do pomieszczeń Przedszkola zapewniono dostęp od strony dziedzińca. Powierzchnia użytkowa przedszkola liczy ponad 1500 m kw. Dla 6 sal przedszkolnych, sala rytmiczna, gabinety specjalistów, pomieszczenia biurowe i techniczne przewidziano piętra od pierwszego do czwartego. Na parterze znajdują się szatnie z toaletami i kuchnia do codziennego przygotowywania posiłków.

Obiekt w wyniku modernizacji został w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Zapewniają to odpowiednio wyprofilowane pochylnie i windy. Chodniki i przejazdy zapewniają czytelny układ komunikacyjny dla wszystkich użytkowników. Wjazd na dziedziniec południowo-wschodni od strony ul. Jagiellońskiej przewidziano tylko dla pojazdów zaopatrzenia, służb oczyszczania i straży pożarnej. Na terenie obok budynku posadzono drzewa, krzewy oraz założono trawniki. W tej zielonej otulinie z elementami małej architektury powstał atrakcyjny plac zabaw.