Szczegóły

Modernizacja budynku przy ul. Rzymowskiego 36 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych 85

Modernizacja budynku przy ul. Rzymowskiego 36 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych 85

Inwestycja realizowana jest w dzielnicy Mokotów.

Budynek, który ma być przystosowany na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 85 pierwotnie pełnił funkcje stołówki, obsługiwał szkołę i internat. Pod względem organizacyjnym i technicznym był integralną częścią kompleksu dydaktycznego znajdującego się przy ul. Rzymowskiego 36.

Obecnie budynki te są niezależne funkcjonalnie. Budynek C został przeznaczony na potrzeby dodatkowych oddziałów Szkoły Przysposabiającej do Pracy (SPdP) wchodzących w skład Zespołu Szkół Specjalnych nr 85. Uczniami szkoły jest młodzież i dorośli, w wieku od 16 do 24 lat, posiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność intelektualną i sprzężoną tj. autyzm, niepełnosprawność ruchową i inne.

Po przebudowie obiekt ma być niezależny, z osobnym wejściem. Docelowo będzie przeznaczony dla około 60 uczniów. Dla uczniów przeznaczony będzie parter, dla pracowników częściowo doświetlona kondygnacja -1. Na parterze planuje się lokalizację sal do nauki, w tym pracownię komputerową, pracownię technik różnych, pracownię gospodarstwa domowego z jadalnią, salę zajęć ruchowych oraz mieszkanie treningowe. Pojawią się również pomieszczenia dla psychologów oraz pielęgniarki.

WYKONAWCA

TENEO Piotr Gregorczyk

TERMIN REALIZACJI

2023 – 2024

PLANOWANY KOSZT INWESTYCJI

Wartość robót budowlanych - 8,3 mln zł