Postępują prace przy modernizacji szkoły na Mokotowie

Na Mokotowie przy ul. Rzymowskiego 36 trwa rozbudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 85. Będzie on służył uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Inwestycja ma być zakończona do września tego roku.

W pierwszej kolejności przeprowadzone zostały prace wyburzeniowe i demontażowe. Tuż po nich w budynku powstały elementy nowej konstrukcji, dach oraz większość nowych stropów i ścian. Dalej zaizolowane zostały fundamenty, przebudowano kanalizację sanitarną i usunięto kolizję z kablem energetycznym zasilającym sąsiednią szkołę. Została wykonana konstrukcja schodów i pochylni zewnętrznych, a także wymurowana nowa ściana szczytowa od strony wschodniej.

Na ukończeniu jest wykonanie ścianek działowych w pomieszczeniach na parterze i kondygnacji podziemnej. Obecnie rozprowadzane są instalacje elektryczne w pomieszczeniach. Wkrótce na zewnątrz budynku zostanie zamontowana winda. Kolejnym etapem prac będzie wykonanie tynków, elewacji oraz montaż okien i drzwi. Na koniec wokół obiektu pojawi się zieleń.

Po zakończeniu robót budowlanych rozpoczną się odbiory i wyposażanie budynku w meble oraz sprzęty. Wykonawca firma TENEO Piotr Gregorczyk za prace budowlane otrzyma nieco ponad 9 mln zł.