Umowa na modernizację budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 85

Przy ul. Rzymowskiego 36 rozpocznie się wkrótce modernizacja budynku przeznaczonego na filię Zespołu Szkół Specjalnych nr 85. W budynku znajdą się oddziały szkoły przysposabiającej do pracy. Uczniami placówki będą osoby w wieku od 16 do 24 lat, które posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z powodu niepełnosprawności intelektualnej w stopniu znacznym i niepełnosprawności sprzężonej.

Realizacja inwestycji oznacza przeprowadzenie robót wyburzeniowych i demontażowych. W budynku wymienione zostaną okna i drzwi, wykonana nowa elewacja i nowe wejście główne. Zmieni się układ pomieszczeń. Roboty obejmą również montaż instalacji: sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej oraz wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach.

Zmodernizowany budynek szkoły przeznaczony będzie dla około 60 uczniów. Na parterze powstaną sale do nauki - w tym pracownie: komputerowa, technik różnych, gospodarstwa domowego z jadalnią, sala zajęć ruchowych oraz mieszkanie treningowe. Pojawią się pomieszczenia dla psychologów i pielęgniarki. Do dyspozycji pracowników będzie również częściowo doświetlona kondygnacja -1.

Na zewnątrz budynku zamontowana zostanie winda. Znajdą się tam także rampa oraz platforma dla osób ze szczególnymi potrzebami. Zmiany pojawią się również na terenie wokół budynku i obejmą przebudowę istniejącego parkingu oraz drogi dojazdowej.

Inwestycję, która potrwa 7 miesięcy, zrealizuje firma TENEO Piotr Gregorczyk.