Trwa modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 85 na Mokotowie

Trwają prace budowlane przy modernizacji budynku przeznaczonego na filię Zespołu Szkół Specjalnych nr 85. Wylano już chude betony w piwnicy oraz częściowo na parterze budynku, powstały nowe ścianki działowe, schody, wzmocnione zostały słupy nośne a fundamenty są już częściowo ocieplone. Wykonywany jest stropodach, a kolejnym krokiem będzie montaż instalacji sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych.

W kolejnych etapach inwestycji wymienione zostaną drzwi i okna, a przed budynkiem powstanie pochylnia dla osób ze szczególnymi potrzebami, schody zewnętrzne i zamontowana winda. Ściany w środku budynku zostaną otynkowane i pomalowane a na dachu położona zostanie nowa papa. W końcowym etapie prac powstanie nowa elewacja.

Po zakończeniu remontu rozpoczną się odbiory budynku i będzie można rozpocząć jego wyposażanie w meble i sprzęty. Budynek ma służyć młodzieży z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność intelektualną i sprzężoną tj. autyzm, niepełnosprawność ruchową i inne. Inwestycję, która zakończy się w 2024 roku, realizuje firma TENEO Piotr Gregorczyk.