Trwa modernizacja budynku szkolnego na Mokotowie

Na Mokotowie przy ul. Rzymowskiego 36 trwa modernizacja parterowego budynku szkolnego przeznaczonego na filię Zespołu Szkół Specjalnych nr 85. Budynek ma służyć młodzieży z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność intelektualną i sprzężoną.

Dotychczas, po zakończeniu rozbiórek i wymianie gruntu, w budynku powstały elementy nowej konstrukcji, dach oraz większość nowych stropów i ścian wewnętrznych. Wzmocnione zostały słupy nośne i ocieplone fundamenty. Przebudowano także kanalizację sanitarną wokół budynku i usunięto kolizję z kablem energetycznym zasilającym budynek sąsiedniej szkoły. Wylane zostały betony podkładowe i płyty denne pod schody zewnętrzne oraz wymurowana nowa ściana szczytowa od strony wschodniej. Kolejnym etapem prac będzie wykonanie tynków, elewacji oraz montaż okien i drzwi. Na zewnątrz budynku montowana będzie winda, a od strony północnej powstanie podest i schody prowadzące do nowego wejścia wraz z rampą dla osób z niepełnosprawnościami, której budowa już trwa.

Wkrótce rozpocznie się odtwarzanie nawierzchni z kostki brukowej na parkingu przed budynkiem od strony południowej.

Po zakończeniu robót budowlanych rozpoczną się odbiory i wyposażanie budynku w meble i sprzęty. Inwestycja ma być zakończona do września tego roku.