Przygotowywane inwestycje kubaturowe

Inwestycje kubaturowe

 

Modernizacja Teatru Ateneum

Inwestycja realizowana będzie na terenie dzielnicy Śródmieście.
Budynek powstał w roku 1928. Częściowo zburzony w czasie wojny, został odbudowany w latach 50. W roku 1982 wpisany został do rejestru zabytków. Budynek jest...

Czytaj więcej

 

Praski Dom Rzemiosła "Młyn Michla"

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie dzielnicy Praga-Północ i przewidziana do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego pn. „Zagospodarowanie obszaru Pragi – rewaloryzacja obiektów poprzemysłowych”.

Dl...

Czytaj więcej