Szczegóły

Przebudowa i modernizacja budynku przy pl. Starynkiewicza 7/9

Przebudowa i modernizacja budynku przy pl. Starynkiewicza 7/9

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie dzielnicy Ochota.

Nieruchomość znajduje się w zwartej zabudowie śródmiejskiej u zbiegu ulic Aleje Jerozolimskie i plac Starynkiewicza. Budynek powstał w latach 1937-1939 na zamówienie Zarządu Miasta m. st. Warszawy z przeznaczeniem na hotel turystyczny. Odbudowany po wojnie, przez wiele lat pełnił funkcje biurowe. Poza budynkiem biurowym na działce od strony podwórka znajduje się stacja transformatorowa, agregat prądotwórczy oraz wiata śmietnikowa.

Obiekt znajduje się w gminnej ewidencji zabytków.

Przedmiotem opracowania będzie wykonanie projektu przebudowy budynku, w tym piwnicy, parteru, pięter 1-4 oraz rozbudowy poddasza.

Obiekt przeznaczony na potrzeby administracji publicznej poprzez:

  • dostosowanie rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych kondygnacji parteru do funkcji pomieszczeń przeznaczonych na sale obsługi klienta;
  • dostosowanie kondygnacji podziemnej do funkcji magazynowo-technicznej;
  • dostosowanie kondygnacji poddasza do obowiązujących przepisów, poprzez przebudowę, podwyższenie dachu oraz zmianę sposobu użytkowania na potrzeby lokalizacji biur lub pomieszczeń technicznych;
  • dostosowanie kondygnacji pięter 1-4 do funkcji biurowej.

Dla przedmiotowego terenu obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części II obszaru położonego wzdłuż linii średnicowej PKP, na odcinku od Dworca Centralnego do Dworca Głównego uchwała nr XCIV/2808/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 listopada 2010 r.

Obowiązująca Wieloletnia Prognoza Finansowa przewiduje środki na inwestycję na lata 2018-2025 r.

  • Inwestycje realizowane
  • Inwestycje przygotowywane
  • Inwestycje zakończone