Szczegóły

Budowa azylu dla bezdomnych kotów – prace przygotowawcze

Budowa azylu dla bezdomnych kotów – prace przygotowawcze

Pawilon dla bezdomnych kotów ma powstać w dzielnicy Wawer przy ul. Wał Miedzeszyński 76. Miejsce będzie funkcjonowało jako filia Schroniska na Paluchu i zapewni kotom opiekę oraz leczenie w spokojnych warunkach. Ważnym elementem inwestycji będzie zachowanie leśnego charakteru działki przeznaczonej pod jego budowę i rosnących na niej drzew. Planowane w budynku woliery w formie zewnętrznych, zabezpieczonych tarasów zapewnią kotom bliskość lokalnej przyrody. Budynek ma być proekologiczny i energooszczędny.

W lipcu 2023 r. podpisana została umowa z pracownią Kwadratura na opracowanie m.in. materiałów wyjściowych do projektowania, analiz obszarowych oraz pokonkursowej koncepcji architektonicznej. Po wykonaniu tych opracowań możliwe będzie przystąpienie do sporządzania projektów budowlanego i wykonawczego, a następnie oszacowanie kosztów budowy pawilonu i zabezpieczenie na ten cel w budżecie Warszawy środków finansowych w niezbędnej wysokości.

  • Inwestycje realizowane
  • Inwestycje przygotowywane
  • Inwestycje zakończone