Szczegóły

Budowa Pomnika Gabriela Narutowicza

Budowa Pomnika Gabriela Narutowicza

Inwestycja polega na zmianie lokalizacji pomnika Gabriela Narutowicza i wyeksponowaniu go na nowym postumencie i w nowym otoczeniu. Działania te są zgodne z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a dokumentacja projektowa powstaje w wyniku rozstrzygniętego konkursu architektonicznego na opracowanie koncepcji posadowienia pomnika i zagospodarowania jego otoczenia na pl. Narutowicza. Umowa z laureatem konkursu, konsorcjum: Józef Gałązka, Urszula Prokop zawarta została w sierpniu 2023 r. i obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie demontażu popiersia, posadowienia go w nowej lokalizacji oraz zagospodarowania terenu wokół pomnika. Projektanci będą także pełnić nadzór autorski w czasie realizacji robót budowlanych, które mają się rozpocząć w 2024 r. i potrwać kilka miesięcy.

  • Inwestycje realizowane
  • Inwestycje przygotowywane
  • Inwestycje zakończone