Marsa, Ostrobramska, Płowiecka - budowa węzła na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 2 z Trasą Siekierkowską

Marsa, Ostrobramska, Płowiecka - budowa węzła na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 2 z Trasą Siekierkowską

Inwestycja zlokalizowana była na terenie dzielnicy Praga Południe i polegała na budowie skrzyżowania drogi krajowej nr 2 z Trasą Siekierkowską, czyli węzła Marsa.

Węzeł Marsa to ostatni z sześciu odcinków, na które podzielona została budowa Trasy Siekierkowskiej - wygodnej arterii o długości ponad 8 kilometrów, łączącej ulicę Czerniakowską na warszawskim Mokotowie z drogą krajowa nr 2 - wyjazdem z Warszawy w kierunku Terespola i Lublina. Trasa jest drogą główną ruchu przyspieszonego (GP) o dwóch trzypasowych (miejscami czteropasowych) jezdniach. Będąc częścią obwodnicy miejskiej pozwala odciążyć z ruchu centrum miasta oraz sąsiadującą Trasę Łazienkowską.

Zakres prac objął budowę fragmentu Trasy Siekierkowskiej wraz z dużym rondem, dróg łącznikowych o łącznej długości ok. 2600 m, przebudowę ul. Grochowskiej na odcinku ok. 250 m oraz budowę ulic lokalnych o łącznej długości ok. 1200 m.
W ramach inwestycji wykonane były:

 • budowa dróg głównych, łącznic oraz dróg dojazdowych do obsługi ruchu lokalnego,
 • budowa ciągów pieszych i rowerowych,
 • budowa obiektów mostowych (2 estakady o długości ok. 250 m, 4 tunele dla pieszych, mury oporowe),
 • budowa kanalizacji deszczowej,
 • przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej.
 • przebudowa linii telekomunikacyjnych,
 • przebudowa linii elektrycznych niskiego i średniego napięcia,
 • budowa oświetlenia dróg,
 • wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
 • wykonanie sygnalizacji świetlnej,
 • wykonanie urządzeń ochrony akustycznej (ekrany akustyczne),
 • nasadzenia zieleni drogowej.

 

WYKONAWCA

WARBUB SA, lider konsorcjum

LATA REALIZACJI

2008-2011

UDOSTĘPNIENIE DO RUCHU

06.2011

KOSZT INWESTYCJI

ok. 143,5 mln zł

 

Budowa skrzyżowania drogi krajowej nr 2 z Trasą Siekierkowską był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

 

 

 • Inwestycje realizowane
 • Inwestycje przygotowywane
 • Inwestycje zakończone