Marsa - tu zaszła zmiana

W kilku miejscach placu budowy węzła Marsa widoczne są już pierwsze efekty. U zbiegu Ostrobramskiej i Płowieckiej powstaje okazała konstrukcja pierwszego z czterech przejść podziemnych. Wzdłuż Marsa do Naddnieprzańskiej budowane są dwie nowe jezdnie, gdzie kładziona jest już górna warstwa podbudowy bitumicznej (na zdjęciu). Rozpoczęło się też korytowanie pod nową jezdnię ul. Ostrobramskiej. Również na Ostrobramskiej powstają fundamenty pod estakady, które połączą tę ulicę ponad rondem z ul. Marsa. Na terenie dawnego autokomisu układane są kable teletechniczne, a przy Płowieckiej buduje się kanalizację.

Pierwsze poważne ograniczenia w ruchu wystąpią właśnie na Płowieckiej. Po długim weekendzie majowym połowa jezdni od ul. Kokoryczki w stronę skrzyżowania z Marsa zostanie zamknięta, a ruch przeniesiony będzie na jezdnię sąsiednią, gdzie kierowcy będą mieli do dyspozycji po dwa pasy ruchu w każdym kierunku. Taka organizacja ruchu zostanie utrzymana do czasu wybudowania połowy ronda i nowej jezdni ul. Płowieckiej, czyli do połowy września. Najpoważniejsze utrudnienia w ruchu spowoduje jednak budowa dwóch przejść dla pieszych po wschodniej stronie ronda, które powstaną w miejscu, w którym dziś znajduje się jezdnia Płowieckiej w stronę Grochowskiej.

Obecnie na budowie pracuje ponad stu pracowników na pierwszą zmianę i 60 na drugą. Korzystają m.in. z takich maszyn, jak koparki, zagęszczarki, wiertnica do prac palowych, dźwig, igłofiltry, walec do zagęszczania, rozściełacz.